Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“

Сдружение “Център за устойчиво социално развитие” е регистрирана с решение на ВОС на 25.06.2002 г. и също така е вписана в регистара на неправителствените организации осъществяваща общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. Приоритети в дейностите ни са координиране на проекти по новите Оперативни програми, където ролята на организацията е в разработка на проекто-предложения, във финансовия мениджмънт на проектите, дейностите за прозрачност и мониторинг. През годините сме натрупали опит в дейности по различни програми, които включват проекти по осигуряване на заетост, предоставяне на социални услуги, инфраструктурни проекти. Успешно работим и съвместно разработваме и изпълняване проекти с общините Бяла, Суворово, Варна, Шабла, Вълчи дол, Долни чифлик, Ветрино, Добричка, и Аксаково. Капацитеът натрупан в работата ни е примерза това как могат да работят съвместно общинии и неправителствени организации. Това е сътрудничество широко използвано в другите страни членки на ЕС и сдружение „Център за устойчиво социално развитие“ е желан партньор за сътрудничество в тази насока.